COLORS

Wedle definicji nowoczesno??�? w aran??acji to gra kolorem, geometryczne kszta??ty i funkcjonalno??�?. Co istotne, tych cech szukamy nie tylko w „doros??ej” przestrzeni, ale i w pokoju nastolatka. System COLORS jest podr�?cznikowym przyk??adem nowoczesnego m??odzie??owego wn�?trza. Subtelne po??�?czenie przykuwaj�?cych wzrok kszta??tów i kolorów. Prostok�?tne konstrukcje mebli zestawione z kr�?g??ymi uchwytami, bia??e fronty z kolorowymi wn�?kami otwartych pó??ek. Taki zestaw dzia??a na wyobra??ni�?, pobudza do nieszablonowego my??lenia, motywuje zarówno do nauki, jak i zabawy. COLORS to zatem kolekcja szyta na miar�? dla ka??dej nieszablonowej, m??odej duszy. Popularno??�? zyska??y ostatnio równie?? bia??e komody.


Producent: FORTE


Korpus: Wolfram/ Pomara??czowy/ Niebieski Front: Bia??y