LIBELLE

Po??�?czenie ascetycznej bieli z szaro??ci�?, prze??amane intensywnym fioletem zastosowanym na uchwytach, tworzy niepowtarzaln�? kompozycj�? kolorystyczn�?. Dzi�?ki segmentowej konstrukcji frontów uzyskano ciekawy efekt symetrycznej kraty, który wprowadza ??ad i optycznie porz�?dkuje wn�?trze.Popularno??�? zyska??y ostatnio równie?? bia??e komody.


Producent: FORTE


Szary mat/ Bia??y/ Fioletowy